• VIỆT KIỀU ĐƯỢC MUA NHÀ KHÔNG HẠN CHẾ

  Ngày 18-6, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật nhà ở và điều 121 của Luật đất đai.

  anh nha

  Trong đó quy định cho phép người có quốc tịch VN; người gốc Việt về đầu tư trực tiếp tại VN; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hóa, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của VN có nhu cầu và đang làm việc tại VN; người có vợ hoặc chồng là công dân VN sinh sống ở trong nước… được phép cư trú tại VN từ ba tháng trở lên có quyền sở hữu nhà ở tại VN (không có quy định ràng buộc số lượng).

  Với người gốc Việt không thuộc các đối tượng trên nhưng được cơ quan có thẩm quyền của VN cấp giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại VN từ ba tháng trở lên, thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại VN.

  Về quyền và nghĩa vụ, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại VN được chuyển quyền sử dụng đất ở khi bán, tặng cho, thừa kế, đổi nhà ở cho tổ chức, cá nhân trong nước…

  Trường hợp tặng cho, để thừa kế cho những đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại VN, luật quy định đối tượng được tặng, cho chỉ được hưởng giá trị của nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đó.

  Dù là điểm có nhiều tranh cãi và trước đây rất dè dặt khi quy định, nhưng luật mới đã thống nhất cho người Việt định cư ở nước ngoài khi sở hữu nhà trong nước được thế chấp nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại VN, được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, được cho thuê, ủy quyền quản lý nhà ở trong thời gian không sử dụng… Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2009.